Brandvarnare & hemförsäkring

 

Brandvarnare

 

Äbo är ansvariga för att brandvarnare finns i lägenheten, men det är hyresgästen som

därefter är ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Om den inte fungerar

kontakta oss.

 

 

Hemförsäkring

 

Ersättningsskyldig?

Skulle du råka orsaka en brand- eller vattenskada kan du bli ersättningsskyldig. Men för

det krävs att du på något sätt varit vårdslös. Har du själv råkat orsaka skadan kan du få

ett krav emot dig från Äbo. Din hemförsäkring kan då ersätta kravet.

Skickar
 
Formuläret skickades