Bygga nytt men också sälja!

Ett allmännyttigt bostadsföretag som Älmhultsbostäder måste både våga satsa genom att bygga nya lägenheter, men också våga ta beslutet att sälja av befintliga lägenheter. När vi bygger nytt blir det fler som ges möjlighet att flytta in i en lägenhet i Älmhult. När vi säljer blir lägenheten kvar i Älmhult, det blir en ny fastighetsägare. Nyproduktion i kv. Kvarnen De allra flesta som står i vår bostadskö önskar en mindre lägenhet, helst i centrum av Älmhult. I kv. Kvarnen, mellan Hantverksgatan o

Älmhults profil är unik

Som oftast, blir det ett samtal som rör sig över flera ämnen. Roland bubblar av energi. Det finns mycket att sätta ord på om det som har hänt, och det som händer i Älmhults kommun. Kanske inte så mycket att säga om dåtid desto mer om framtid. En tillbakablick är dock viktig att nämna, den om att när kommunen för några år sedan på allvar började investera i nya bostäder och lokal infrastruktur. Nu ett antal år senare skördar orten frukterna. Årets tillväxtkommun och ett hastigt stigande invånaran

Älmhultsbor med perspektiv. Och med synpunkter

Vårt möte är avtalat. Tore beskrev kort Tomas som en man med åsikter. Det är mer än höstmörkt ute trots att klockan är mitt på dagen. Strax efter lunch. Vi tar hissen upp och kommer till ett ljust våningsplan med tre dörrar. Till tre olika lägenheter. Fastigheten är känd. Den tidigare ägaren bodde mittemot Eivor och Tomas. Han sålde till ÄBO och bodde kvar. På gatunivå finns bl a en av ortens två tidningsredaktioner. Det första jag noterar är tre smidda äldre nycklar som hänger på väggen i deras

Trainee som biträdande fastighetschef

ÄBO står mitt uppe i en av de mer intensiva perioderna någonsin. Spaden sätts i backen för två nya fastighetsprojekt – 126 lägenheter totalt. Fastighetschef Magnus Johnsson får därmed behövlig stöttning av Samuel Lideberg, Diö-killen som valde byggbranschen.

P-hyra!

Alla Älmhultsbor vet att just parkering är lite av vilda västern på orten. Det finns oftast plats, och få av dessa är reserverade. För just ÄBO's gäster finns det 800 p-platser. Som det är idag så brukas dessa vilt av många fler än just våra hyresgäster. Och, p-platser är en del av vårt fastighetsbestånd. Även dessa behöver underhåll och tillsyn. Bl a håller Securitas ett vakande öga så att inte uttjänta bilvrak står långtidsparkerade. M a o, det kostar en slant. Från och med 1 april kommer vi d

ÄBO förtätar

Som du kan läsa om i artikeln med kommunchef Roland Eiman - Älmhult växer. En förutsättning är nya bostäder. I och med försäljningen av 197 lägenheter får ÄBO möjlighet att bygga ytterligare 126 nya lägenheter. Andra fastighetsbolag och byggherrar kommer med stor sannolikhet även de att utöka sina bestånd, eller att helt nya aktörer ser möjligheten med att investera långsiktigt i 'årets tillväxtkommun'. Med kv Haganäs 3 skapar vi 78 lägenheter fördelat mellan 'ettor, tvåor och treor', ett kvarte

Ge & ta

ÄBO öppnar dörren - dygnet runt - i en källarlokal med adress Östergatan 6B. Lämna dina [hela och rena] prylar som du annars kanske hade tänkt att slänga. Finner du något annat här, det är bara att ta det med dig. 'Ge & Ta' = bästa återvinningen!

 

Vi använder cookies Jag godkänner