ÄBO förtätar

Kv Kvarnen

Som du kan läsa om i artikeln med kommunchef Roland Eiman - Älmhult växer. En förutsättning är nya bostäder. I och med försäljningen av 197 lägenheter får ÄBO möjlighet att bygga ytterligare 126 nya lägenheter. Andra fastighetsbolag och byggherrar kommer med stor sannolikhet även de att utöka sina bestånd, eller att helt nya aktörer ser möjligheten med att investera långsiktigt i 'årets tillväxtkommun'.

Med kv Haganäs 3 skapar vi 78 lägenheter fördelat mellan 'ettor, tvåor och treor', ett kvarter som så att säga binder samman gamla centrum och nya stadsdelen. Nära till allt!

Kv Haganäs 3

48 nya lägenheter byggs ännu mera centrumnära, kv Kvarnen mellan Eriks- och Hantverksgatan. Det kommer att bli fyra huskroppar med totalt 12 lägenheter i varje. Fördelningen ser ut som 5 st 2 RoK samt 7 st 3 RoK. Husen skiljer sig åt endast genom olika färgsättning i milda samtida kulörer som väl harmonier med kringliggande fastigheter från olika tidsepoker.

Varje fastighet har en takterrass samt även gemensamma innergårdar. Genomgående trapphus ger närhet till återvinning, innergårdar och cykelparkering.

Båda projekten har gemensam byggstart våren 2018 och beräknas stå inflyttningsklara två år senare. Du kan redan nu skicka en intresseanmälan.

 

Vi använder cookies