P-hyra!

Alla Älmhultsbor vet att just parkering är lite av vilda västern på orten. Det finns oftast plats, och få av dessa är reserverade. För just ÄBO's gäster finns det 800 p-platser. Som det är idag så brukas dessa vilt av många fler än just våra hyresgäster. Och, p-platser är en del av vårt fastighetsbestånd. Även dessa behöver underhåll och tillsyn. Bl a håller Securitas ett vakande öga så att inte uttjänta bilvrak står långtidsparkerade. M a o, det kostar en slant.

Från och med 1 april kommer vi därför ta ut en hyra om 150 kr per månad. Framför allt skall denna nyordning komma våra hyresgäster tillgodo, ni skall vid behov ha er en egen p-plats.

 

Vi använder cookies