Vårt hållbarhetsarbete

Klimatinitiativet_symbolen.jpgHållbarhet ska genomsyra allt som allmännyttan gör. Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastningen av byggande och boende minimeras. Ekonomisk hållbarhet att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. Social hållbarhet att företaget verkar för att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman. De tre hållbarhetsdimensionerna vävs ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv.

 

Vi arbetar mot att uppfylla så många kriterier som möjligt inom hållbarhet. Exempel på investeringar/underhåll vi gjort och gör den senaste tiden är: 

* Bytt armaturer och glödlampor till energisnåla både inom- och utomhus i äldre bestånd. I nya bestånd är detta medräknat i vår ÄBO-standard där hållbarhet präglas igenom hela dokumentet. 

* Vi installerar innegivare i alla lägenheter för att få grepp om temperaturen i lägenheterna. En hög energiförbrukning är negativ klimatpåverkan. 

* I all vår nybyggnation/renovering installeras vattenmätare. 

* Vi testar med en rökfri livsmiljö i vårt senaste projekt, Kv Kvarnen. 

* Vi kör elbilar och använder cyklar så mycket det är möjligt, även elcyklar. 

* Material vi handlar är noga utvalt. 

* Vi arbetar mot ett pappersfritt samhälle. Bland annat använder vi gärna e-signering vid kontraktsskrivning och kommer inom kort sluta skicka ut hyresavier via pappersfaktura.  

 

Allmännyttans Klimatinitiativ

Sedan slutet av november 2018 är vi med och arbetar med Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

 

Varför ett klimatinitiativ?
Klimatförändringarna är ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Världens länder har därför enats i ett klimatavtal (Parisavtalet) om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader. I Sverige innebär detta att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Vi i allmännyttan har en viktig roll för Sveriges klimatomställning och vill ta ansvar och gå före genom klimatinitiativet - i samverkan med varandra och med andra aktörer.

 

 

Vi stödjer Natur & Miljöboken

Vi stödjer utgivningen av Natur & Miljöboken, en tredelad läromedelsserie som kostnadsfritt delas ut till elever i årskurs 4-6. Det är en samverkan mellan kommuner, företag och organisationer.

 

Syftet med Natur och Miljöboken är att ge uppväxande generationer bra natur- och miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö. 

 

Natur & Miljöboken ges ut av Svenska Kunskapsförlaget och syftar till att tidigt grundlägga kunskap och medvetenhet hos nästa generation vuxna. Målet är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få en bok och visionen är att ge miljöutbildning åt världens barn. 

 

Du kan läsa mer om Natur & Miljöboken på: www.kunskapsforlaget.se.

 

Älmhultsbostäder AB

Torngatan 4 C

343 31 Älmhult

Tel: 0476 - 554 20

JOUR: 0470 - 468 51

 

Telefontider

Mån - Fre  kl 08.00 - 12.00

 

Besökstider

Mån-Tor kl 13.00 - 15.00

 

 

Lunchstängt kl 12.00-13.00

 

På grund av rådande situation gällande Covid-19 så uppmanar vi om att kontakta oss via telefon, mail eller bokade besök. 

 

 

Hantering av personuppgifter

 

Tillgänglighetsredogörelse

 

Dataskyddsombud: Elisabeth Olofsson, 0476-551 49

 

 

 

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.