Policy sponsring och samarbete med Älmhultsbostäder AB

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten(sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade) till exempel exponering av sponsorn logotyp, företagsnamn och/eller tjänster. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna.

 

Syfte och mål

Sponsring ska för Älmhultsbostäder vara ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka varumärket ÄBO. Våra samarbeten ska också bidra till Älmhults Kommuns tillväxt genom att göra Älmhult till en mer attraktiv kommun att bo i.

ÄBO är också angelägna om att skapa mervärde för våra hyresgäster som gynnar hyresgästernas sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster.

 

Läs hela policyn här

 

All ansökan om sponsring måste ske via blanketten "ansökan om sponsring".

 

Ladda hem ansökningsblankett

 

 Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september varje år. 

 

Älmhultsbostäder AB

Köpmangatan 27

343 30 Älmhult

Tel: 0476-554 20

JOUR: 0470-468 51

 

Telefontider

Mån - Fre 8.00 - 12.00

 

Besökstider

Mån - Tor 13.00 - 16.00

 

Hantering av personuppgifter

 

Dataskyddsombud: Peter Niklasson, VD, 0476-554 25

 

 

 

 

Vi använder cookies Jag godkänner