"En höghastighetsjärnväg kommer att bli en total 'game changer' för Älmhult"

IKEA Gudmund VollbrechtGudmund Vollbrecht mitt på den plats där allting började och som står under utveckling.

Det är 30 år sedan jag senast steg in genom entrén till vad som numera kallas IKEA KH. Mycket är nog sig likt på ytan. Gudmund möter upp och vi slår oss ner i ett litet mötesrum.
Av alla de samtal jag haft för Angeläget, så är Gudmund den mest självgående samtalspartner hittills. Det märks med all tydlighet att hela hans vardag handlar om symbiosen av Älmhults utveckling och IKEAs framtida behov.

Gudmund Vollbrecht har titeln Senior Advisor. "Det är väl det som dom kallar en gammal gubbe". Han skrattar och jag noterar att just gammal gubbe inte stämmer på något sätt. Informellt kan vi kalla Gudmunds roll som något av en integrationsgeneral för 'axeln' IKEA och Älmhult. Som så många andra har Gudmund en karriär bakom sig som till det yttre inte ser spikrak ut. Jägmästaren som stannade inom den akademiska världen, doktorerade och numer är adjungerad professor för Linnéuniversitet hamnade på IKEA för att utveckla skogsfrågor. Policy, skötsel, tillväxt och uttag av skogsresurser för IKEAs räkning och företagets skogsvarubehov var hans frågor på den tiden, 1998 t o m 2005.
Det blev en paus under några år. Gudmund verkade som Vd för Skogssällskapet för att 2009 återvända till IKEA. Först som kvalitetschef och från och med 2012 med andra ansvarsområden: att säkerställa Älmhult som IKEAs hjärta. Det är dessa frågor som intressant för ÄBO. Och för Älmhult.

Hur gör vi Älmhult mer attraktivt för att bo, besöka och att arbeta i? Det är en fråga som är synnerligen levande för vår ort. Och för ÄBO. Många processer är igångsatta, och fler ligger i framtiden. Det är denna frågeställning som tar upp större delen av Gudmunds tid.
"Det kommer att bli några tuffa år"! Gudmunds uttalande pekar mot framtiden och bland annat att Hagansäleden, centrumplanen, det nya stationsområdet, IKEA museum, tillbyggnad av IKEA Hotell och inte minst järnvägen/kommunikationer är faktorer som samverkar. Och som kommer att ytterligare  formas över tid.

"Älmhult som tätort behöver växa"

Gudmund gör en längre utläggning om sambandet med en centralort och dess befolkningsmängd. Han använder då och då ordet 'kritisk massa'. Vad jag förstår så är visionen att Älmhults tätort växer från nio till någonstans mellan 12 och 15 tusen invånare.
"Det finns en efterfrågan om handel, mötesplatser som kaféer, pubar och restauranger samt ett större föreningsliv. Den kritiska massan är m a o högre än vad orten idag kan bära. Det handlar bland annat om lönsamhet, att underlag finns för enskilda näringsidkare inom t ex handel och restaurang".  Gudmund gör en paus och konstaterar, "om Älmhult växer så ökar attraktiviteten".

"Skolan är jätteviktig"

Jag antecknar och Gudmund tar upp tråden där han nyss slutade. "IKEA har idag ca 2000 inpendlare. Vi vet att ungefär 300 medarbetare kan tänka sig att flytta hit. Det är en stor andel och skulle gynna kommunen stort. Men, eller och, skolan är ytterst avgörande. Vår vision är att Älmhult återfinns på 'tio-i-topp-listan'. Det är görbart och mycket är redan bra".
- Vad jag förstår så är internationella skolan ett IKEA-initiativ?

"Jo det är så, och av största vikt för våra internationella medarbetare. Det är många familjer som väljer att bo och arbeta här, och då är en internationell skola ett av det viktigaste argumenten för att välja Älmhult".

- Vi har även andra skolor!

"IKEA stöttar varje år med 8 miljoner till ortens skolor. Det är inte jättemycket i det stora hela men visar tydligt vår ambition och vilja att utveckla".

Vi gör en utvikning om landsbygden och skolor. "Jag är oerhört inspirerad av Virestads friskola, dom har visat att det finns andra alternativ som fungerar och som är attraktiva".
Skola, boende och närhet till kommunal service förstår jag är av största vikt för ortens attraktivitet. Återigen kommer vi in på den kritiska massan. "Älmhult är en mindre ort, och kommer så att förbli. Det är ingen stad. Och, IKEA är faktiskt också ett landsortsföretag. Det är våra rötter. Men, vi måste arbeta med att finna en balans, att erbjuda en del av det urbana utbudet och ändå behålla den mindre ortens många fördelar".

Under samtalet i detta ämne framskymtar Gudmunds bakgrund då han är uppväxt på Alnarp, där han bl a som ung arbetade med trädgårdsskötsel, och det finns ett stort hjärta som brinner för landsbyggden och den mindre orten. "Jag har gjort mina år i storstaden och trivs utmärkt i Älmhult.

Infrastruktur och kommunikationer

Vi återvänder till Älmhult, och till infrastruktur. "Älmhult har en stor fördel och det är järnvägen. Kommunikationer är av största vikt, såväl för inpendlare som för bofasta". Gudmund berättar om regeringens förslag om en ny högshastighetssträckning. "Det kommer att bli en total 'game changer' för Älmhult. En ny station med stop för höghastighetståg som når de närmaste större städerna. Vi talar om 40 min till Malmö och ca 55 till Kastrup". Dessa planer kan bli verklighet om kanske 15 år, så det är ett tag till dess. Under tiden har delar av IKEA flyttat från Sockerbruket i Helsingborg, till den nya mötesplatsen i Malmö fyndigt döpt till Hubhult.

Jag ställer frågan om denna etablering påverkar IKEAs expansion i Älmhult?

"Inte alls, det är helt olika affärsverksamheter. Älmhult är och förblir IKEAs nav för produkt- och affärsutveckling. Vi har nyligen etablerat 'Gulsippan', en utveckling av sortimentsbolaget".

Ett levande centrum - en räksmörgås

Med det nya museumet, det nya stationsområdet, en eventuell saluhall och även utökning av IKEA hotellet från 250 till 500 bäddar tillsammans med Hagansäleden och förtätning kommer Älmhults centrum att utvecklas - ja förändras. "Ingen kan idag säga exakt hur, men vi kommer få en ny rörelse i och kring centrum". Gudmund spekulerar om vilka rörelser som kan öka centrums attraktivitet, och därmed besökare från den nya handelsplatsen. "Vi behöver en räkmaka i centrum". Just denna liknelse är hämtad från en närliggande ort dit folk reser för att käka en räkmaka och för att handla. "Se bara hur 'Brasseriet' redan lockar gäster från Växjö". Gudmund för också upp tankar om handel och utbud. "Home of Home är inte bara ett platsvarumärke, det är en vision som kan fyllas. Möjligen kan fler inredningsbutiker finna en plats här. Butiker med ett unikt utbud och erbjudande som kompletterar IKEA".

Jag hör ofta Gudmund återkomma till just att vi som ort behöver fler mötesplatser. "Vi behöver skapa mer puls i centrum". Återigen hänger allt samman med den nämnda kritiska massan, attraktivitet och inflyttning.

Han nämner flera studiebesök på orter som precis som Älmhult har en dominerande arbetsgivare. "Olofström visade sig överträffa våra 'fördomar'. Ett levande centrum och bra utbud av idrottshallar, bibliotek och andra mötesplatser".

Våga vara okonventionell

Gudmund för fram tankar om att vara unika. "Det är viktigt hur Älmhult uppfattas. Vilken bild en besökare får, och vilket erbjudande orten har för en som funderar på att flytta hit".
Angeläget har tidigare snuddat vid dessa frågor och i detta nummer för bl a Lena Månsson upp frågan om infarterna. Gudmund ser mycket på innehållet, vad som erbjuds, "våga vara okonventioenll", är hans budskap. Exakt vad och hur får framtiden utvisa men av hans resonemang förstår jag att Älmhult redan om två år kan se mycket annorlunda ut - att orten erbjuder mer innehåll. "Det finns en stor kompetens i Älmhult och i kommunhuset för hur orten skall utvecklas. Vi samarbetar bra, håller inte med om allt men har stor ömsesidig respekt för varandras perspektiv och förväntningar".

Just i IKEAs fall är den stora förväntningen, och kanske utmaningen att attrahera personal. För Älmhult, och för IKEA, är det även av stor vikt att fler bosätter sig här. Med detta med oss ställer jag frågan om hur Gudmund ser på ÄBO?

ÄBO imponerar

"Jag har faktiskt tills nyligen varit hyresgäst hos ÄBO". Han fortsätter med att beskriva den mer affärsmässiga relationen till ÄBO. "Jag var nyligen på en presentation av Tore Vestergård angående ÄBO's ambition. Det är en imponerande framåtanda där och det märks att ÄBO verkligen tror på Älmhult".

Genom andra möten har jag förstått att IKEA och ÄBO har täta band, inte minst när det gäller utbudet av lägenheter för veckopendlare. "Haganäs 3 är en bra plan". Gudmunds konstaterande om dessa nya koncepthus visar tydligt att de nya husen svarar mot behov som IKEA har för stunden. Och för framtiden.

Förankring på orten

Angeläget har tidigare fört upp frågan om förankring på orten när det gäller företagare och högre tjänstemän. Gudmund är mycket tydlig. "När det gäller tjänstemännen på kommunen kan det vara en fördel att dom inte bor på orten, politikerna gör ju det. Och, just IKEA har flertalet av de högre cheferna som är bosatta i Älmhult".

Ämnet föranleder mig att ställa den retoriska frågan om IKEAs påverkan på orten i stort?
"Jo, som en så pass dominerande arbetsgivare är det ofrånkomligt". Jag vet sedan tidigare att Gudmund är IKEAs representant i 'Växande Älmhult'.  "Det är en viktig arena för att engagera och motivera Älmhults utveckling, och då även med perspektiv från det övriga näringslivet. Vi vet att just IKEA är 'loket' som drar och det har fungerat bra historiskt. Men, vi ser gärna mer engagemang från fler företag ".

Fritid och landsbygd

Under början av vårt samtal berättade Gudmund att han som ung ägnade sin fritid åt idrott. Friidrott. Så, min fråga om vad han numera gör under sin fritid får nästan samma svar, "cyklar, springer och plockar svamp". Vi tar några ord om den i år helt makalösa skörden av Karl Johan svamp, och ännu några ord om landsbygden. Ett ämne som jag gärna skulle vilja höra mer om från Gudmunds perspektiv. Men det får bli en annan dag. Vi går ut i höstmörkret och tar några bilder mitt på den plats som nu står under stor utveckling. Nya hotellet och IKEA museum skall snart ta form här. Ännu en del av vårt centrum.

Älmhultsbostäder AB

Torngatan 4 C

343 31 Älmhult

Tel: 0476 - 554 20

JOUR: 0470 - 468 51

 

Telefontider

Mån - Fre  kl 08.00 - 12.00

 

Besökstider

Mån-Tor kl 13.00 - 15.00

 

 

Lunchstängt kl 12.00-13.00

 

På grund av rådande situation gällande Covid-19 så uppmanar vi om att kontakta oss via telefon, mail eller bokade besök. 

 

 

Hantering av personuppgifter

 

Tillgänglighetsredogörelse

 

Dataskyddsombud: Elisabeth Olofsson, 0476-551 49

 

 

 

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.