Byte av plattform för vårt öppna fibernät

Detta innebär ingen förändring för dig som hyresgäst mer än att det under vecka 47 kommer att bli kortare störningar och avbrott i dina tjänster då plattformen flyttas över.
Du behåller ditt nuvarande avtal och din hastighet/TV-paket om din leverantör inte informerar dig om något annat. På openuniverse.se/nyheter-press ser ni vilken dag flytten genomförs för er adress. 

När arbetet med flytten pågår kan du uppleva kortare störningar och avbrott i dina tjänster.
Om driftstörningen kvarstår, prova att starta om din utrustning. Det gör du enklast genom att:

1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, TV-box och telefonidosa.
2. Vänta 10 sekunder.
3. Sätt därefter i strömkabeln igen.

Om felet kvarstår efter kl 17.00 och efter att utrustningen startats om, felanmäler du berörd
tjänst till Open Universe migreringstjänst på telefonnummer 0771-210 610. Öppettider kl. 08.00-19.00.