Byte av plattform för vårt öppna fibernät

Open Universe logotype

Detta innebär ingen förändring för dig som hyresgäst mer än att det under vecka 47 kommer att bli kortare störningar och avbrott i dina tjänster då plattformen flyttas över.
Du behåller ditt nuvarande avtal och din hastighet/TV-paket om din leverantör inte informerar dig om något annat. På openuniverse.se/nyheter-press ser ni vilken dag flytten genomförs för er adress. 

När arbetet med flytten pågår kan du uppleva kortare störningar och avbrott i dina tjänster.
Om driftstörningen kvarstår, prova att starta om din utrustning. Det gör du enklast genom att:

1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, TV-box och telefonidosa.
2. Vänta 10 sekunder.
3. Sätt därefter i strömkabeln igen.

Om felet kvarstår efter kl 17.00 och efter att utrustningen startats om, felanmäler du berörd
tjänst till Open Universe migreringstjänst på telefonnummer 0771-210 610. Öppettider kl. 08.00-19.00.