Grå katt som ligger på ett element med en filt under sig.

Tänk på att vissa människor är rädda för lösa hundar. Även om hunden inte är farlig, eller bits så kan det uppstå olyckor. Människor med dåligt hjärta kan drabbas eller så kan barn springa ut i trafiken uppskrämda av en lekfull hund.

Respektera även att många människor håller avstånd på grund av allergi mot hund och katt.
Lämna inte hunden utan tillsyn en hel dag. Hundar som är ovana vid att vara ensamma kan yla eller skälla och på så vis störa grannar som behöver lugn och ro.

I området
En av de saker som skapar mest irritation över djur i ett bostadsområde är när de bajsar och kissar på ställen de inte bör. Det är otrevligt om någon råkar trampa i och om det händer i en sandlåda eller på en lekplats kan det bli hälsofarligt för barnen.
Ta alltid med en påse så att du kan plocka upp efter din hund eller katt när ni är ute på promenad.

Lagar & regler
Lagen säger:
"Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter".
Om katten säger lagen:
"En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tättbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten".

Om någon djurägare bryter mot bestämmelserna ska man först tala med djurägaren, vända sig till hyresvärden eller kontakta kommunens hälsovårdskontor.