Hyresgäst

Familj med barn som ligger golvet i sina nya lägenhet.

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka bostad hos Älmhultsbostäder AB. ÄBO skall stödja och verka för en positiv utveckling av Älmhults kommun. Vi gör detta bland annat genom att bygga och förvalta bostäder. Vi vill dessutom skapa en bra balans och naturlig blandning av olika människor och hushåll i våra bostadsområden. Vi skall bidra till att skapa trivsamma, trygga områden och nöjda hyresgäster.

Alla som uppfyller Älmhultsbostäders nedanstående grundkrav kan bli hyresgäst hos oss.