Hantering av personuppgifter

Ett hänglås som ligger på ett tangentbord

Enligt dataskyddsförordningen är Älmhultsbostäder AB ansvarig för hantering av personuppgifter, som berör Älmhultsbostäders hyresgäster och/eller personer som via vår hemsida söker en bostad, lokal, garage eller p-platser.

De register som används av Älmhultsbostäder AB kan innehålla uppgifter som till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon, bank med kontonummer, arbetsgivare och inkomst

Älmhultsbostäder AB får bara använda personuppgifter som är absolut nödvändiga för den särskilda behandlingen. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns register som redovisar vilka uppgifter som salmas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifter hanteras, hur länge de sparas med mera.

Exempel på register

  • Ansökan om bostad, lokal, garage och p-plats på vår hemsida med namn med mera.
  • Register över hyresgäster med namn, adress, telefonnummer och e-postadress per fastighet.

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla och vi liksom alla företag och organisationer inom EU som hanterar personuppgifter följer då den. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen. Syftet är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter.

En öppen bärbar dator med en man som håller i en mobiltelefon

Dataskyddsombud

Elisabeth Olofsson tel. 0476 - 551 49

För mer information se Integritetsskyddsmyndigheten eller Älmhults kommuns hemsida.