Balkong i grönt och gult med många växter och två paraboler.

Får jag montera en parabolantenn? 

En parabolantenn som är felaktigt monterad kan innebära en direkt fara för både människor och fastighet.
Enda tillåtna plats för parabolantenn är inne på din balkong. Den får inte sticka ut utanför balkongräcket, alltså inte utgöra någon som helst fara för andra människor.
Ingen form av infästning får göras i husets fasad eller fönsterkarm. Inte heller i balkongens betongkonstruktioner, balkongräcke eller fönsterkonstruktioner.
Om kabeldragning eller uppställning orsakar fuktinträngning eller andra skador står den boende för kostnaderna att avhjälpa dem.
Parabolen får inte placeras inne i lägenheten om det generar att fönster måste öppnas för att få signal.
Den får heller inte placeras så den stör grannen.
Rekommenderade metoder är en parasollfot (alltså en tyngd) som står på balkonggolvet eller att man spänner in ett fäste mellan balkonggolvet och balkongens tak utan att borra.
Om reglerna inte följs skickas en skriftlig rättelse till lägenhetsinnehavaren som får chansen att ommontera eller demontera parabolen. Om detta inte görs kan det leda till rättsliga påföljder. Hyreskontraktet kan sägas upp i förväg och rätten att bo kvar upphör.
Att inte ha balkongen åt rätt håll eller helt sakna balkong är ingen ursäkt för att bryta mot fastighetsägarens parabolbestämmelser.