Pool och studsmattor

Stor pool i blått som står på en gräsmatta med en gul badring i.

Gemensam mark - marken mellan husen
Att ställa upp pool eller studsmattor på gemensam mark är inte tillåtet. Älmhultsbostäder har ingen möjlighet att bevaka så att användning sker på ett ofarligt eller korrekt sätt och kan därför inte ansvara för detta.

Egen hyrd mark (tomt eller uteplats)
Om du hyr en bostad med egen tomt, marklägenhet, och vill ställa upp en studsmatta eller en pool är du fullt ansvarig. Du måste därför se till att inga barn eller obehöriga obevakat kan använda den.
Vad gäller pool behöver en överenskommelse träffas mellan dig som hyresgäst och Älmhultsbostäder, både vad gäller säkerhet och risker men också för placering av poolen. Kontakta därför oss för att fylla i en blankett.

Särskilda regler kring pooler
En plaskdamm med maximalt 20 cm vattendjup behöver inte ha särskilt skydd. Bassänger och pooler djupare än 20 cm på tomtmark ska ha skydd mot barnolycksfall:
Ett minst 0,9 m högt staket runt poolen. Grind ska inte kunna öppnas av barn.
En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät ska täcka poolen när man inte använder den.
Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka.

Tänk också på:
Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du blir själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador.

Visa hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustning, badande etcetera.