Parkering

Kontrakt upprättas och man hyr en plats som är numrerad. Koatnad 190 kr/månad. Det är viktigt att vi får in registreringsnummer på den bil som ska stå på parkerinsplatsen så att vi kan anmäla det till Securitas som patrullerar på våra parkeringar.

Vill man att flera olika bilar ska kunna stå på platsen eller om man har tex har en tillfällig lånebil så är det viktigt att man meddelar oss registreringsnumnren även på dessa bilarna.

190 kr/månad

Genom att ladda ner appen "Parkster" i din telefon.