Sponsring

Två dokument med text på vitt papper där två personer sitter mitt emot varandra.

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten(sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade) till exempel exponering av sponsorn logotyp, företagsnamn och/eller tjänster. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna.

Syfte och mål
Sponsring ska för Älmhultsbostäder vara ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka varumärket ÄBO. Våra samarbeten ska också bidra till Älmhults Kommuns tillväxt genom att göra Älmhult till en mer attraktiv kommun att bo i.

ÄBO är också angelägna om att skapa mervärde för våra hyresgäster som gynnar hyresgästernas sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster.

All ansökan om sponsring måste ske via blanketten "ansökan om sponsring".

LADDA HEM ANSÖKNINGSBLANKETT (PDF-177kb)

Läs hela policyn här

Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september varje år.