Registrering sökande

Fyll i ditt person- / organisations- / samordningsnummer och tryck på registrera dig. En validering kommer ske ifall numret redan finns. Ej svenskt personnummer? Ange födelsedatum följt av 4 valfria bokstäver. (Not a Swedish social security number? Enter date of birth followed by 4 optional letters.)

Inget svenskt personnummer? Ange ditt födelsedatum ovan på formatet ÅÅÅÅMMDD och klicka här