Vi bryr oss om varandra

Mamma, pappa och barn i soffa som skrattar och kittlas.

"Vi bryr oss om varandra" är något vi valt att kalla det som också benämns som Huskurage. 

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.

Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

LADDA HEM "VI BRYR OSS OM VARANDRA" (PDF-552kb)

DOWNLOAD "WE CARE ABOUT EACH OTHER" (PDF-556KB)