Miljöhus och källsortering

Fyra kärl med sortering av sopor.

SÅ TAR DU HAND OM DITT AVFALL
Hos oss har alla hyresgäster tillgång till att sortera sitt dagliga avfall i våra miljöhus. Det är både bekvämare för våra hyresgäster som bor hos oss och det är bättre för miljön. Det är tillsammans med våra hyresgäster vi skapar ett trivsamt boende. Därför är det viktigt att alla som använder miljöhusen hjälps åt att hålla rent och snyggt. Du bidrar genom att lägga ditt avfall på rätt plats enligt anvisningarna.

Återvunna artiklar till badrummet, står Zero waste på en skylt.

TILLSAMMANS HJÄLPS VI ÅT! 

Att källsortera sina sopor är en självklarhet för oss. Detta gör vi för miljön och framtiden och för att nästa generation ska få de bästa förutsättningarna! 

I VÅRA MILJÖHUS SORTERAR DU FÖLJANDE AVFALL

Brännbart (restavfall)
Matavfall
Pappersförpackningar
Glas (Färgat och ofärgat)
Metallförpackningar
Plastförpackningar
Tidningar och Trycksaker

LÄKEMEDEL & KANYLER

Överblivna läkemedel lämnas in till apoteket. Behållare för kanyler samt påse för överblivna läkemedel finns att hämta gratis på ditt apotek. Släng inte läkemedel i restavfall, spola inte heller ner i avlopp då vissa läkemedel som sprids i naturen kan orsaka negativa hormonella förändringar hos

GROVAVFALL & FARLIGT AVFALL

Övrigt avfall som grovsopor och farligt avfall måste lämnas till återvinningscentralen, Äskya. 


Exempel på grovsopor:

Dator, mobil, vitvaror, eldrivna verktyg, möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler, sportartiklar, produkter med inbyggda batterier etc.


Exempel på farligt avfall:

Bilbatterier, bekämpnings- och lösningsmedel, bränslen och oljor, färg limrester, klorin, nagellack, sprayflaskor, uppladdnings bara batterier, etc.