Odlingslådor

En hand som placerar frön i jorden.

Vi tillskapar odlingslådor i våra områden

Att odla egna blommor eller grönsaker skapar livskvalité för många. Vi provar med att skapa förutsättningar för detta på ett antal gårdar .
Vid Baldersgatan samt Hantverksgatan tillskapar vi ett antal odlingslådor.

Tanken är att hyresgäster, i området eller boende hos oss i andra området, kan ansvara för sin odlingslåda. Älmhultsbostäder bygger en upphöjd låda/bänk, som inte bara skonar ryggen utan även bidrar till att temperaturen i jorden höjs lite snabbare.

Hyresgäst som önskar en odlingslåda gör en överenskommelse med oss och svarar därefter för att sköta och underhålla sin låda.

Nu hoppas vi på att se många trevliga odlingslådor med grönsaker, kryddor eller blommor i. Alla hyresgäster kommer att njuta av en vackrare utemiljö och avundas de som också kan njuta av frukterna från sin odling.