Utflyttning

En kvinna som sitter i en soffa

Det kan vara mycket att hålla reda på när när du ska flytta. Därför har vi här sammanställt en checklista för vad som är viktigt att tänka på för den lägenhet du lämnar.

AVFLYTTNINGSBESIKTNING
När en lägenhet sägs upp gör vi relativt omgående en förbesiktning av lägenheten. Denna besiktning görs tillsammans med dig som hyresgäst för att stämma av lägenhetens skick. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten som dörrar, hatthyllor, brandvarnare, gardinbeslag och så vidare måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig. En slutbesiktning utförs då lägenheten är tömd och städad. 

FLYTTSTÄDNING
Efter att din lägenhet är tömd på möbler måste den flyttstädas. Vi rekommenderar att detta planeras väl då vi av erfarenhet vet att flyttstädning tar mycket tid. Vi rekommenderar därför att anlita en städfirma. Det är alltid du som hyresgäst som har yttersta ansvaret för att städningen är utförd, men de flesta städfirmor lämnar en garanti och kommer tillbaks om städningen blir underkänd. Städningen ska godkännas av Älmhultsbostäder innan du lämnar tillbaka alla dina nycklar. En checklista över städningen lämnas vid förbesiktningen. 

NYCKLAR
Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Är du osäker på hur många du fått så har vi en nyckelkvittens hos oss.  Alla nycklar till postbox, tvättstuga och eventuellt garage ska åter till Älmhultsbostäder och lämnas på vårat kontor. Nycklarna lämnas senast kl 12:00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut, så som svensk hyreslag kräver.
Om inte samtliga nycklar lämnas in, eller om det saknas originalnycklar, behöver vi byta låscylinder. Det är du som flyttar som betalar för låsbyte och ny låscylinder. Att byta låscylinder kostar mycket, därför rekommenderar vi att ni ser över era nycklar innan utflyttningen.

FLYTT AV EL OCH INTERNET/TV
Vi hjälper dig att göra en flyttanmälan vad gäller hushållselen hos E.ON som äger nätet. Har du själv bytt leverantör för själva förbrukningen så gör du själv en flyttanmälan till dem. 
Har du anmält dig för fiber, TV eller andra abonnemang så måste du alltid själv kontakta leverantören för uppsägning av dessa. 

ADRESSÄNDRING
För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Anmälan ska du först och främst göra till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Önskar du eftersändning av övrig post är det viktigt att du också gör en flyttanmälan till Adressändring.

Flyttlådor och städgrejer i ett annars tomt rum.

Anmäl flytt till:

Skatteverket

www.skatteverket.se

Adressändring

www.adressandring.se
eller ring 0771- 97 98 99