Gårdsträffar i Kv Jacob, Sunnerbo/Virden, Isak, Vången och Abraham!

Flera människor samlade runt ett bord på en gårdsträff