Höstrusk lockar till tända ljus

När värmeljusen har slocknat kan du samla dem hemma för att sedan ta med till din återvinningscentral där de sorteras som metallskrot. Värmeljushållarna klassas inte som en förpackning och ska därför inte sorteras som metallförpackningar.

Tänk på att separera vekeshållaren i stål, från ljuskoppen som är i aluminium. Om du inte sorterar bort veken kommer både behållare och veke sorteras som stål. Eftersom veken sorteras med magnet på sorteringsanläggningen följer behållaren med och brinner sedan upp i processen. Då mister vi aluminiumet som hade kunnat återanvändas.

Men viktigast av allt, glöm inte att släcka ljusen när du lämnar rummet!