Hyresjustering från 1 oktober

En person som håller en mobiltelefon i handen med en dator framför sig. Ska utföra en betalning.

Vi har tidigare informerat om att vi på Älmhultsbostäder AB har träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyresjustering som träder i kraft 2022-10-01.

Den generella hyresjusteringen för övriga kostnadsökningar är överenskommen till 1,42% och flyttas fram och träder i kraft 2022-10-01. De senaste nyproduktionerna (Nya Isak och Haganäs 3) får en hyresjustering om 1%.