Hyresjustering från 1 oktober

Vi har tidigare informerat om att vi på Älmhultsbostäder AB har träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyresjustering som träder i kraft 2022-10-01.

Den generella hyresjusteringen för övriga kostnadsökningar är överenskommen till 1,42% och flyttas fram och träder i kraft 2022-10-01. De senaste nyproduktionerna (Nya Isak och Haganäs 3) får en hyresjustering om 1%.