IMD - Individuell mätning och debitering av vatten

I våra nyproducerade fastigheter tillämpas alltid IMD, alltså Individuell mätning och debitering. av kall och varmvatten. Och vid utförda stamrenoveringar av badrum/kök införs detta naturligt.

Fördelarna med individuell vattenmätning:
* Det är ekonomiskt, du som hyresgäst kan styra över dina kostnader då du endast betalar för det din faktiska förbrukning. 
* Det är rättvist, var och en betalar för det den förbrukar. 
* Det är miljösmart eftersom det minskar energianvändningen.

I och med att det är krav enligt lag så planeras en implementering av detta i hela vårt bestånd. Vi arbetar så snabbt vi kan med de resurser vi har då vi anser detta ytterst viktigt, främst för energianvändningen. 

Vi måste alla hjälpas åt att minska förbrukningen.