Information kring hyresjustering 2022

Älmhultsbostäder AB har träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyresjustering i två etapper där första justeringen träder i kraft 2022-04-01 och den andra 2022-10-01.
Både den rörliga och fasta kostnaden för vatten i Älmhults Kommun har höjts kraftigt. Detta medför att hyrorna höjs 2022-04-01 enligt följande;

  • För lägenheter med vatten inkluderat i hyran sker höjning med 135 kr per månad, vilket motsvarar den fasta och rörliga avgiftshöjningen.
  • För lägenheter med individuell mätning och debitering av vatten sker höjning med 90 kr per månad, vilket motsvarar den fasta avgiftshöjningen.

Den generella hyresjusteringen för övriga kostnadsökningar är överenskommen till 1,42% och flyttas fram och träder i kraft 2022-10-01. De senaste nyproduktionerna (Nya Isak och Haganäs 3) får en hyresjustering om 1%.

För övriga objektstyper sker justering enligt nedan:

Varmgarage 10 kronor/månad
Kallgarage, centralgarage, carport och p-plats 5 kronor/månad
Förrådslokaler 2,81%