Information kring hyresjustering 2024 och 2025

En våg i bambu där vita kulor i sten ligger och väger jämnt.

Hyresförhandlingen mellan Älmhultsbostäder och Hyresgästföreningen är nu avslutad, förhandlingarna resulterade i ett två-årsavtal.

Parterna är överens om nya hyror att gälla från och med 2024-04-01: 

  • 35kr/kvm för lägenheter med presumtionshyra*
  • 60kr/kvm för lägenheter med individuell mätning och debitering av vatten.
  • 70kr/kvm för övriga lägenheter
  • tak för höjning i kronor är satt till 570kr/månad.

Parterna är överens om nya hyror att gälla från och med 2025-04-01: 

  • 2,3% för lägenheter med presumtionshyra*
  • 4,6% för samtliga övriga lägenheter

Justeringen för p-platser är 15 kr och 6 % för förråd, sekundalokaler garage, carport och centralgarage.

* Presumtionshyra är en hyra som har förhandlats fram mellan hyresvärden och en lokal hyresgästorganisation vid nyproduktion av lägenheter och som inte styrs av lägenheternas bruksvärde.