Uppdatering om de årliga hyresförhandlingarna

Älmhultsbostäder AB och Hyresgästföreningen kunde i de årliga hyresförhandlingarna inte komma överens och ärendet hänskjuts nu till Hyresmarknadskommittén för medling. Parterna har haft fem sammanträden där båda parter verkat för att nå en överenskommelse. I första hand väntar nu ett medlingsbud från Hyresmarknadskommittén.